Mästersångaren samfällighet

Mästersångarens Samfällighet består av 45 fastigheter fördelat på 9 stycken radhus.4 radhus på nedre gården och 5 radhus på övre gården.2001 friköptes fastigheterna från den förra ägaren Huge och samfälligheten bildades.

En tanke som hade funnits redan på 1980-talet blev då verklighet.

Husen byggdes 1978 och var det första radhusområde som byggdes i den del av Skogås som sedan  blev Östra Skogås.

Radhusområdet ligger nära Skogås Centrum ( gångavstånd 3 min) där det finns allt man kan behöva, affärer, systembolag,apotek och en pendeltågstation samt bussar.

Inom gångavstånd finns det även dagis, förskolor och lågstadieskola.

Östra Skogås är ett perfekt område för barnfamiljer då det finns allt man kan tänka sig, natur, bad, idrottsanläggningar och nära till stortstadens alla utbud.  

 

SMS-grupp inom området har precis bildats, läs ert mail och anmäl er.

Har ni inte fått mail, hör av er via styrelseappen.

 

På förekommen anledning uppmanas boende att läsa mailen som kommer från föreningens hemsida.

Ofta får styrelsen förfrågan om trädfällning på samfällighetens mark.

 

Trädfällning – detta gäller:

  •  När stammen överstiger 10 eller 20 centimeter i diameter räknas det vanligen som ett träd.
  • Om du arrenderar tomten som ditt hus står på är du skyldig att kontakta markägaren innan du fäller ett träd.
  • Om du äger tomten som trädet står på ska du kontakta stadsbyggnadskontoret i kommunen för att kontrollera om det finns restriktioner i detaljplanen.
  • Normalt krävs inte marklov för att fälla träd på den egna tomten. Men kommunen får i detaljplan och områdesbestämmelser besluta att marklov krävs för att skydda natur- och kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
  • I detaljplanen kan vissa träd som inte får lov att fällas vara markerade eller också finns generella bestämmelser.
  • För tomter som omfattas av strandskyddet gäller ofta särskilda regler.
  • Om man fäller ett träd utan lov är kommunens bygglovenhet skyldig att ingripa. Detta kan innebära att fastighetsägaren kan bli skyldig att betala en avgift. Föreläggande om återplantering av träd kan utgöra en del av påföljden.
  • Om man fäller träd på någon annans mark kan brottsrubriceringen bli grov skadegörelse och straffet upp till fyra års fängelse.
  • Grenar eller rötter som sträcker sig in på din tomt har du däremot rätt att ta bort i tomtgränsen.

 

 

Dom hyrda parkeringsplatserna och gästparkeringen på övre gården har bytt plats och gästparkeringen har

utökats till 5 ( fem ) platser inför den kommande parkeringsautomaten.

Se till att era besök ställer sig på rätt platser annars kommer dom få böter även om dom

har tillstånden i bilen, dessa kommer inte att skrivas av..

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vid användande av tvättstugan, så är det bara en bokare i taget som kan tvätta.

Två maskiner är ur drift och kommer så att vara, dom används som reservdelar

till dom än så länge fungerande maskinerna.

--------------------------------------------------------------------------------------

På förekommen anledning informeras härmed:

Enligt gällande hyresregler skall garagen alltid hållas låst med BÄGGE låsen.

Om dessa regler inte följs kan styrelsen besluta att förhyrningen upphör. 

 

 

 


Aktuell lokal tid i Sverige:

2011-01-28

Mailadresser.

Har ni provat era nya mailadresser?

Om inte, gör det, kanske det står något där.

Ni kan få dom omdirigerade till annan mailadress om så önskas. Skicka ett mail till styrelsen med den nya mailadressen